Zeilcentrum Grou

Nieuwbouw drijvend Zeilcentrum

Zeilcentrum Grou

Nieuwbouw drijvend Zeilcentrum

De opdracht

Op initiatief van de Koninklijke Watersport Vereniging Frisia te Grou is er in 2009 de initiatiefgroep Zeilcentrum Grou in het leven geroepen. De initiatiefgroep had tot taak te onderzoeken of de bouw van een accommodatie ten behoeve van de zeilsport achter de strekdam langs het Prinses Margrietkanaal te Grou haalbaar zou zijn.
 

KWV Frisia (waarvan ik lid ben) had mij gevraagd zitting te nemen in de initiatiefgroep. De groep bestond uit mensen met uiteenlopende achtergronden. De groep heeft een programma van eisen opgesteld, de haalbaarheid van het project getoetst en nagedacht over de benodigde financiering. Ik heb in deze fase een schetsontwerp gemaakt, deze begroot en contacten onderhouden met de gemeente inzake ruimtelijke inpassing.

Toen het plan haalbaar bleek werd de projectgroep opgeheven en werd Stichting Zeilcentrum Grou opgericht. Voor deze stichting heb ik het schetsontwerp uitgewerkt tot 'aanbesteedbare' stukken.

Intussen werd de bouwaanvraag ingediend. Er moest een bestemmingsplan procedure doorlopen worden, wat de nodige tijd in beslag nam.

Aangezien er aan fondsenwerving gedaan werd, diende het plan aanbesteed te worden. Na de aanbesteding ben ik bij het project betrokken gebleven als lid van de bouwdirectie. Tijdens de bouw hield ik de bouwkwaliteit en de beoogde detaillering in de gaten en stuurde dat zo nodig bij.

Luchtfoto
Luchtfoto
 24 februari 2015

Het ontwerp

Uitgangspunt was 'bouwen' in het water, gezien de vervuiling op de vaste wal (de Blikpôle). Er is gekozen het gebouw geheel drijvend te gaan uitvoeren. De kelder kan zo als extra bouwlaag fungeren, een verdubbeling van het vloeroppervlak zonder de 'footprint' te vergroten.
 

De kelderbak is 22,5 meter lang, 8,5 meter breed en is ontworpen voor een diepgang van 2,1 meter. De totale waterverplaatsing zal dus iets meer dan 400m3 (400 ton) bedragen. De betonbak is middels twee meerpalen aan de bodem verankerd. De aansluiting op de (vaste) steigers is middels scharnierende overgangsstukken geregeld.

De kelderbak is afgedekt met een betonnen systeemvloer (mede om het zwaartepunt van het geheel zo laag mogelijk te krijgen). Het trapgat geeft gewichtsverstoring, daarom is er voor gekozen de trap uit te voeren in beton. De buitenwand van de kelder is dubbel. De ruimte tussen de binnen- en buitenwand wordt gebruikt voor plaatsing van ballast om kleine scheefstand te kunnen compenseren.

Omdat de keldervloer lager ligt dan de riolering in de straat wordt er gebruik gemaakt van een vuilwaterpomp. Deze pompt het afvalwater over een lengte van zo'n 60 meter onder de steiger en door de strekdam naar het openbaar riool.

De 'begane grond' ligt bij gemiddeld waterpeil 10 cm boven het steigeroppervlak en is rolstoel toegankelijk. Daarom is er een mindervalide douche/toilet combinatie mee ontworpen bereikbaar via de centraal gelegen entree. Vanuit deze entree is het mogelijk de (samenvoegbare) instructieruimtes te bereiken en de trap naar de kelder. Via een garderobe wordt de grote zaal betreden. De grote zaal heeft drie grote raampartijen met schuifdeuren, met een schitterend uitzicht over de Grouster haven en het Pikmeer. De schuifdeuren geven toegang tot de gemeentelijke steiger en het privéterras. Het terras ligt optimaal qua bezonning en uitzicht.

Aan de westzijde van het gebouw zijn drie openbare toiletten en twee buitenbergingen gesitueerd. De toiletten worden in de zomermaanden gebruikt t.b.v. het nabij gelegen gemeentelijk zwemstrandje.

Het gebouw wordt afgedekt met een zadeldak, bekleed met zink. De grote overstekken voorkomen dat de hoogstaande zomerzon ver in het gebouw doordringt, maar de laagstaande winterzon wordt onbelemmerd binnengelaten.

In de kleurstelling en het materiaalgebruik wordt verwezen naar de voormalige schiphuizen.

Gebouw in de situatie
Gebouw in de situatie
Plattegrond kelder
Plattegrond kelder
Plattegrond begane grond
Plattegrond begane grond
Dwarsdoorsnede
Dwarsdoorsnede
 24 februari 2015

Impressies

Impressie noord-oost
Impressie noord-oost
Impressie noord-west
Impressie noord-west
Impressie zuid-west
Impressie zuid-west
Gebouw in de situatie
Gebouw in de situatie
Impressie noord
Impressie noord
Entree
Entree
Noordgevel detail
Noordgevel detail
Noord-west gevel
Noord-west gevel
West gevel detail
West gevel detail
Westgevel
Westgevel
Foto overzicht
Foto overzicht
Zuidgevel detail
Zuidgevel detail
Kelder
Kelder
Trapopgang
Trapopgang
 24 februari 2015

Bijzonderheden

Naamswijziging

Op zaterdag 17 juni 2017 is 'Zeilcentrum Grou' omgedoopt in 'Marit Bouwmeester Zeilcentrum Grou'.
Onder grote belangstelling van vele jeugdzeilers en overige watersportliefhebbers is de eerste Olympisch zeilkampioen sinds 1936, Marit Bouwmeester op bijzondere wijze gehuldigd.

Marit Bouwmeester trofee

Als waardering voor het ontwerp van het Zeilcentrum heb ik in 2013 de 'Marit Bouwmeester trofee' van de Koninklijke Watersportvereniging Frisia mogen ontvangen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan Frisia leden die op of om het (wedstrijd)water een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Marit Bouwmeester Trofee 2013
Marit Bouwmeester Trofee 2013
 24 februari 2015

Projectgegevens

Opdrachtjaar: 2009
Werknummer: 0904
Projectstand: Actueel
Werksoort: Overige
Gebouwsoort: Overige
Jaar van oplevering: 2013
Werkzaamheden: Haalbaarheidsonderzoek
Programma van eisen
Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp
Omgevingsvergunning
Bouwvoorbereiding
Aannemers selectie
Uitvoering
Directievoering

Locatie

Andere projecten

Meer weten over mij?


 Bureau

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact