Garde Jagerswei Grou

Bestemmingsplanwijziging

Garde Jagerswei Grou

Bestemmingsplanwijziging

De opdracht

De opdachtgever wenst een woning met een instructieruimte en kantoor op te richten op een stuk terrein gelegen aan de Garde Jagerswei te Grou.
 

Aangezien de grond ten tijde van de opdrachtverstrekking bestemming 'tuin' had, moest dit eerst gewijzigd worden in een meer geschikte bestemming. Daarom is hiervoor een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd. Rho Adviseurs te Leeuwarden heeft de benodigde ruimtelijke onderbouwing voor ons geschreven.

Luchtfoto bestaand
Luchtfoto bestaand
 05 november 2018

Het ontwerp

De kavel ligt in het noorden van Grou, aan de zuidzijde van de Garde Jagerswei. Het projectgebied is ingesloten tussen de weg, het woonperceel nr. 1, de jachtwerf A. Wester & Zn. en een brede watergang 'De Blieken' aan de zuidzijde.
 

De bebouwing is centraal op het kavel geprojecteerd, met de kantoorruimte aan de oostzijde. De woning is twee bouwlagen met een kap. De instructieruimte wordt als apart volume naast de woning geplaatst, ook voorzien van een kap, met dezelfde helling als die van de woning. De koppeling tussen de twee volumes wordt gevormd door een terugliggend bouwdeel met een plat dak, welke de gezamenlijke entree zal vormen.

De beide bouwvolumes zijn aan de kopse kanten open gesneden en worden zo transparant mogelijk uitgevoerd. De zijgevels zijn gesloten en bieden de meeste bescherming tegen geluid e.d. vanuit het naastgelegen bedrijf. De instructieruimte ligt aan de oostzijde en vormt daarmee als extra buffer tussen het bedrijventerrein en de woning.

Het terrein ligt vrij laag, daarom zal de fundering op het maaiveld aangelegd worden. Zo komt het peil van de woning mooi hoog gelegen.

De aanvraag omgevingsvergunning voor de woning en de instructieruimte is de volgende stap.

Planvorming in de situatie
Planvorming in de situatie
 05 november 2018

Impressies

Impressie bouwmassa vanuit het noordoosten
Impressie bouwmassa vanuit het noordoosten
Impressie bouwmassa vanuit het noordwesten
Impressie bouwmassa vanuit het noordwesten
Impressie bouwmassa vanuit het zuidwesten
Impressie bouwmassa vanuit het zuidwesten
Impressie bouwmassa vanuit het zuidoosten
Impressie bouwmassa vanuit het zuidoosten
 05 november 2018

Projectgegevens

Opdrachtjaar: 2014
Werknummer: 1513
Projectstand: gerealiseerd
Werksoort: overige
Gebouwsoort: overige
Jaar van oplevering: 2018
Werkzaamheden: Haalbaarheidsonderzoek
Programma van eisen
Omgevingsvergunning

Locatie

Andere projecten

Meer weten over mij?


 Bureau

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact