Beatrixweg 1 Grou

Verbouw woning

Beatrixweg 1 Grou

Verbouw woning

De opdracht

De wens van de opdrachtgever was de bestaande bungalow, gelegen op een mooie locatie langs het Prinses Margrietkanaal te Grou, te verbouwen tot een confortabel woonhuis. De bestaande woning is begin 1960 gebouwd op een dubbele kavel grond.

Beatrixweg foto bestaand
Beatrixweg foto bestaand
 25 november 2016

Het ontwerp

De beganegrondvloer van de bestaande bungalow ligt zo'n 70 cm hoger dan het omliggende terrein. De vloeren van de geplande nieuwe aanbouw zijn qua vloerniveau op dezelfde hoogte gepland.
 

In de nieuwe aanbouw, van twee verdiepingen hoog, worden de slaapkamers en de bijbehorende dienende functies ondergebracht. Aan de buitenzijde is een carport gepland, met op de erfgrens een afscheiding naar de buren. Onder de carport is ruimte voor een camper.

Op de verdieping, onder het schuine dak, is een zitkamer geprojecteerd, voorzien van een brede dakopening. Deze opening moet onbelemmerd uitzicht op de horizon opleveren. Aan de buitenzijde is de dakopening zichtbaar als een met zink omklede 'kijkspleet'.

De bestaande dakhelling van 30 graden is overgenomen in het nieuwe plan. Onder dit, nu optimaal geïsoleerde, dak is ook de nieuwe aanbouw ondergebracht. De dakranden zullen voorzien worden van een strook zink. De goten zullen ook min of meer verdekt opgenomen worden in een zinken strook. Er worden nieuwe vlakke keramische pannen aangebracht.

Alle buitenwanden zullen bekleed worden met een gevel isolatiesysteem, welke op een lichtgrijze kleur gestuukt zal worden. Delen van de voor- en achter gevel zullen bekleed worden met houten latten. De kozijnen in de gevel worden vernieuwd en in de lijn van de gevelisolatie geplaatst.

Voorgevel
Voorgevel
Rechterzijgevel
Rechterzijgevel
Achtergevel
Achtergevel
Linkerzijgevel
Linkerzijgevel
 25 november 2016

Impressies

Beatrixweg1 impressie 1
Beatrixweg1 impressie 1
Beatrixweg1 impressie 2
Beatrixweg1 impressie 2
Beatrixweg1 impressie 3
Beatrixweg1 impressie 3
Beatrixweg1 impressie 4
Beatrixweg1 impressie 4
Beatrixweg1 impressie 5
Beatrixweg1 impressie 5
Beatrixweg1 foto 7
Beatrixweg1 foto 7
Beatrixweg1 foto 8
Beatrixweg1 foto 8
Beatrixweg1 foto 10
Beatrixweg1 foto 10
Beatrixweg1 foto 4
Beatrixweg1 foto 4
Beatrixweg1 foto 6
Beatrixweg1 foto 6
Beatrixweg1 foto 3
Beatrixweg1 foto 3
Beatrixweg1 foto 1
Beatrixweg1 foto 1
Beatrixweg1 foto 5
Beatrixweg1 foto 5
 25 november 2016

Projectgegevens

Opdrachtjaar: 2016
Werknummer: 1605
Projectstand: gerealiseerd
Werksoort: verbouw
Gebouwsoort: woningbouw
Jaar van oplevering: 2017
Werkzaamheden: Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp
Omgevingsvergunning
Bouwvoorbereiding

Locatie

Andere projecten

Meer weten over mij?


 Bureau

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact